Waarde Bedrijf Bepalen Door Een Professioneel Adviseur

Published Apr 24, 21
6 min read

Bedrijfsovername: Stappenplan Bedrijf

Hieronder bespreken we de verschillende formules van elke methode om de waarde van een bedrijf te berekenen. De discounted cashflowmethode is een veelgebruikte manier om de waarde van een bedrijf te berekenen bij bedrijfsovernames (bedrijf verkopen). Volgens de Kamer van Koophandel is het zelfs de meest objectieve vorm om de waarde van uw onderneming te berekenen.

De waardebepaling vindt plaats door de toekomstige kasstromen van een bedrijf te controleren. verkoop bedrijf. De vrije kasstroom kan worden berekend door bij de verwachte resultaten na belasting de afschrijvingen op te tellen en vervolgens rente, aflossingen en investeringen af te trekken. Hierna is het nodig om te disconteren. Disconteren is het berekenen van de constante waarde van de berekende kasstromen.

Of deze methode altijd de meest objectieve is, is maar de vraag. De methode is namelijk voornamelijk gebaseerd op aannames en voorspellingen. De formule van de discounted cashflow (DCF) methode is: Waarde toekomstige kasstromen (tegen bepaalde discontovoet) + overtollig kasgeld – rentedragend vreemd vermogen De toekomstige vrije geldstromen worden verdeeld over de expliciete planperiode en de restperiode.

Bedrijfswaardering – Bedrijfsadvies

Het verkopen van uw bedrijf is een ingewikkeld proces. Laat u daarom begeleiden door een verkoopadviseur. Stel hiervoor een verkoopmemorandum op. Hierin staat uitgebreide bedrijfsinformatie. Zoals de vraagprijs en hoe die is bepaald. Hiermee kunt u aan de koper laten zien wat u verkoopt. Denk aan:Bedrijfsruimte. Bij een huurpand heeft u toestemming nodig van de verhuurder.

Intellectuele eigendomsrechten. Bijvoorbeeld handelsnamen, auteursrechten, modelrechten, merkrechten en octrooirechten. Lopende rechtszaken, productaansprakelijkheid en verleende garanties. Lopende contracten, telefoonnummers en abonnementen. De waarde van uw bedrijf bestaat trouwens niet alleen uit tastbare bezittingen. Ook uw goodwill heeft invloed op de waarde van uw bedrijf. Wilt u advies? Laat een financieel deskundige de waarde bepalen van uw onderneming.

Dan verkoopt u alles wat eigendom is van de onderneming - verkoop bedrijf. Kiest u ervoor alleen de bezittingen en schulden, oftewel uw activa en passiva, te verkopen? Dan maakt u met de koper afspraken over wat u wel of niet verkoopt. In het verkoopmemorandum en tijdens verkoopgesprekken geeft u vertrouwelijke informatie over uw bedrijf.

Bedrijfsovername - Samen Ondernemen

Hierin staat bijvoorbeeld:welke informatie geheim moet blijvenwie de informatie mag inzienwat er gebeurt bij het niet naleven van de geheimhoudingsverklaringvoor welke periode de geheimhouding geldtMaak afspraken over de onderhandelingsprocedure. En leg deze vast in een intentieverklaring. Houd er rekening mee dat de afspraken in een intentieverklaring bindend zijn. Het niet naleven van de intentieverklaring heeft financiële gevolgen.

Zodra uit de intentieverklaring blijkt dat er overeenstemming op hoofdlijnen is. Kunt u samen met de verkoper een voorlopig koopcontract opstellen. Heeft u personeel? Dan gaat meestal ook uw personeel mee met de verkoop van uw bedrijf. De koper mag niets veranderen aan hun rechten en plichten. Alle niet afgehandelde procedures gaan ook over op de koper.

Om de verkoopprijs positief te beïnvloeden kan het raadzaam zijn deze procedures af te ronden voordat u uw bedrijf overdraagt aan de nieuwe eigenaar. De koper kan om een due diligence vragen. Dat is een boekenonderzoek. Zo’n onderzoek is bedoeld om te controleren of uw cijfers, prognoses en aannames kloppen.

Onderneming Verkopen: Discreet, Succesvol En Snel.

Q & A Inzake Bedrijfsovernames In Het MkbBegeleiding Bij Waardering Van Je Bedrijf


Waarom zou ik mijn bedrijf verkopen?

U heeft jarenlang gewerkt om uw bedrijf te brengen waar het momenteel is. Dit is niet zomaar iets, dus voor de verkoop van het bedrijf moet u zeker zijn van uw zaak. En dit kan, want er zijn meerdere valide redenen om een onderneming van de hand te doen. De meest voorkomende is dat verkoop vaak een enorme som geld oplevert. Verder gaat men vaak to verkoop van het bedrijf over als pensioen aanstaande is. Bovendien zijn er mensen die op zoek zijn naar iets nieuws en graag een nieuw avontuur beginnen met de opbrengst van verkoop van hun oude onderneming. Helaas komt het ook voor dat een conflict tussen ondernemers ervoor zorgt dat de onderneming in de huidige vorm niet langer houdbaar is. Kortom, er zijn veel goede redenen denkbaar om de lastige beslissing te nemen om een bedrijf te verkopen.

Waarom zou ik een bedrijf kopen?

Een bedrijf kopen doet u niet zomaar. Toch kan het veel voordelen hebben vergeleken met het ‘from scratch’ starten van een bedrijf. Ten eerste draait het bedrijf al, het genereert gelijk inkomsten. Daarnaast kunt u gelijk invloed uitoefenen en veranderingen uitvoeren. Wat in de praktijk erg vaak voorkomt, is dat concurrenten elkaar overkopen. Zo kan groei sneller gerealiseerd worden, kan er geprofiteerd worden van elkaars expertise en staat u sterker in de markt.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

Er is geen universeel geaccepteerde juiste manier om de waarde van een bedrijf te berekenen. Het is eerder een zo precies mogelijke schatting van de waarde van het bedrijf. In het algemeen kan worden gezegd dat de waarde bepaald word door naar het verleden van de onderneming (de accountingmethode) of door naar de toekomstige verwachte geldstromen te kijken (de economische benadering). Belangrijk is ook om te onthouden dat de waardebepaling bijna nooit gelijk is aan de prijs die uiteindelijk voor het bedrijf bepaald wordt. Dit heeft de maken met de verloop van de gedane onderhandelingen en de beschikbare informatie bij beide partijen.

Wanneer in het proces moet ik een advocaat inschakelen?

Een advocaat ondernemingsrecht kan u helpen gedurende alle fases van het koop- of verkoopproces. Er is enorm veel om rekening mee te houden en een advocaat kan u helpen om het overzicht te bewaren en u advies te geven over het proces gevolgd dient te worden. Het is daarom raadzaam gelijk een advocaat te raadplegen wanneer u de nadenkt over de koop of verkoop van een bedrijf. Uiteindelijk kan deze advocaat uw belang ook behartigen bij de onderhandelingsfase en ervoor zorgen dat de overname juridisch op de goede manier verloopt. Zo voorkom je dat bijkomende juridische conflicten ontstaan, die kunnen zorgen voor een hoop extra gedoe.

Voor welke soort transactie moet ik kiezen?

Bij de verkoop van een bedrijf kunt u de aandelen verkopen, maar ook de activa en de passiva. Een aandelenverkoop komt veel vaker voor en dan gaat ook echt het eigendom van het bedrijf over op de andere persoon.

U heeft een mededelingsplicht. Dit betekent dat u verplicht bent voldoende en juiste informatie te geven over uw bedrijf (waardebepaling bedrijf). Samen met de koper stelt u de definitieve koopovereenkomst op. Toekomstige geschillen pakt u aan op basis van dit contract. In dit contract staat onder andere:wat u overneemt. Denk aan onroerend goed, voorraad, inventaris of goodwillde koopsombetaalwijzeontbindende voorwaardendatum overdrachtof u betrokken blijft bij het bedrijfgarantiestellingenpersoneelszakenadministratieprocedure van overdrachtconcurrentiebedingBij de verkoop van aandelen van een bv of nv, schakelt u een notaris in.

Bedrijfswaardering-waarde Onderneming-waardebepalingDe Waardebepaling Van Een Bedrijf - Bedrijfsovername

Bij de verkoop van een eenmanszaak, vof of activa-passiva van een bv, hoeft dat niet. U moet KVK melden dat u uw bedrijf overdraagt en aan wie. Zo staat het bedrijf niet langer meer op uw naam. Zij melden de wijziging ook bij de Belastingdienst. Zodra KVK uw uitschrijving heeft doorgegeven, kan de Belastingdienst ook zaken met u afhandelen.

Wat u verder moet regelen met de Belastingdienst, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Als u een eenmanszaak verkoopt of uw aandeel in een vof overdraagt, moet u stakingswinst berekenen. Dit is het verschil tussen de boekwaarde van uw onderneming en de werkelijke waarde op het moment van overdracht.

Bedrijfsovername - Samen Ondernemen

U betaalt hierover inkomstenbelasting. In sommige gevallen mag u wel eerst stakingsaftrek aftrekken van de stakingswinst. U betaalt dan minder belasting over de stakingswinst. Afhankelijk van de juridische structuur van uw onderneming krijgt u te maken met verschillende belastingen. Heeft u bijvoorbeeld een aanmerkelijk belang en verkoopt u de aandelen privé? Dan krijgt u vooral te maken met inkomstenbelasting. Verkoopt u onroerende zaken? Dan betaalt u overdrachtsbelasting.

U blijft dan vaak nog enige tijd betrokken bij het bedrijf (waarde bedrijf bepalen) - waardebepaling bedrijf. Voorbeeld van deze financieringsmogelijkheden zijn:een achtergestelde leningwinstrecht/earn-outhuurkoopgeleidelijke overnameAlle btw-regelingen die gelden voor uw bedrijf, gaan over op de koper. Ze zijn dus niet persoonlijk, maar bedrijfsafhankelijk. Wel blijft u zelf aansprakelijk voor btw-schulden tot het moment dat u uw bedrijf overdraagt.

Dit mag digitaal. Maak hierover afspraken in de verkoopovereenkomst. Bij de verkoop van onroerend goed, zoals een bedrijfspand, geldt een bewaartermijn van 10 jaar. De overname van een familiebedrijf gaat hetzelfde als de overname van ieder ander bedrijf. Maar gaat het om een schenking of erfenis? Dan betaalt u hierover belasting.

Wat Is Uw Bedrijf Waard? Een Terechte Vraag

10. 12.2020 / Bedrijventekoop. nl Als ondernemer ben je al tientallen jaren actief, je ziel en zaligheid zit in je bedrijf. Op het moment dat je wil gaan stoppen, ga je het bedrijf verkopen en de opbrengst van je bedrijf ... + Meer.

Voordat je jouw bedrijf daadwerkelijk verkoopt, zal de kopende partij eerst een uiterst gedetailleerd onderzoek doen naar jouw bedrijf. Dit heet due diligence. Het primaire doel van het doen van due diligence is om de koper te beschermen tegen onvoorziene problemen binnen het bedrijf. Hoewel due diligence dus iets is wat primair door de kopende partij wordt gedaan, is het aan te raden om ook als verkopende partij het proces goed te begrijpen en je er op voor te bereiden.

Waardebepaling Van Een BedrijfWat Is Mijn Bedrijf Waard?

Het gaat meestal om een onderzoek op commercieel-, financieel-, HRM- en operationeel gebied. De voorbereidingen beginnen al op het moment dat het idee van een bedrijfsverkoop voor het eerst bij je opkomt, dit kan dus jaren voor een daadwerkelijke verkoop zijn - bedrijf verkopen. Je voert zelf een audit uit op je eigen bedrijf met een kritische blik.

Bedrijfsovername? Overname-experts, Uw Specialist Dichtbij

Denk bij alle belangrijke beslissingen tijdens deze periode goed na over welke gevolgen deze eventueel voor je bedrijf kan hebben in de toekomst. Wat je nu als kleine, onbenullige verandering in je bedrijf ziet, kan grote gevolgen hebben voor de waardering en verkoop van jouw bedrijf. Als het moment is aangebroken om je bedrijf daadwerkelijk in de etalage te zetten, zijn er een aantal zaken die je in overweging moet nemen: Als verkopende partij moet je bereid zijn de nodige informatie over jouw bedrijf te delen met potentiële kopers.

In een informatiememorandum staan alle ins en outs van jouw onderneming beschreven. Probeer in ieder geval informatie met een negatieve connotatie niet te verdoezelen. In de meeste gevallen komt dit op een later tijdstip toch aan het licht en richt het meer schade aan dan wanneer er direct opening van zaken was gegeven.

Navigation

Home

Latest Posts

Wia Afgewezen Wat Nu

Published Oct 01, 22
6 min read

Uwv Bezwaarmaken

Published Jun 07, 22
6 min read